Υγιείνη και Ασφάλεια Τροφίμων

Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και με την εμφάνιση πολλών διατροφικών σκανδάλων, έγινε παραπάνω από επιτακτική η ανάγκη για παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων . Η τάση αυτή εκφράστηκε με την επιστήμη της Υγιεινής και Ασφάλειας στα τρόφιμα, μια επιστήμη η οποία λαμβάνοντας στοιχεία από διάφορες επιστήμες (χημεία, φυσική, μικροβιολογία, ιατρική) προσανατολίστηκε εξ αρχής σε όλες εκείνες τις διαδικασίες-μεθόδους, με τις οποίες θα μπορούσε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξάλειψη σε όλη την παραγωγική διαδικασία όλων εκείνων των κινδύνων, που είναι υπεύθυνοι για την αλλοίωση των τροφίμων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Μέσω αυτής της μελέτης έγινε σύντομα αντιληπτό, πως η Υγιεινή και η Ασφάλεια ενός τροφίμου είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία απαιτεί την προσοχή και τους σωστούς χειρισμούς σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων και μάλιστα όχι απλά όπως ακούγεται σήμερα «από το χωράφι στο ράφι», αλλά από το «χωράφι στο πιάτο» καθώς πολλές φορές ξεχνάμε πως για ένα ασφαλές τρόφιμο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τελική επεξεργασία του πριν φτάσει στο πιάτο του καταναλωτή (μαγείρεμα, συντήρηση, αποθήκευση), η οποία γίνεται στους χώρους μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία) καθώς και στα οικιακά νοικοκυριά στα οποία πολλές λανθασμένες πρακτικές οδηγούν σε υποβάθμιση των προϊόντων και σε τροφιμογενείς λοιμώξεις.

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

 

[wtpsw_gridbox]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *